FAQs Complain Problems

७७/७८

श्री सम्पूर्ण विधालयहरु कुशे गाउँपालिका जाजरकोट l बिषय: निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने बारे l

विवरण पठाई दिने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

श्री वडा सचिव तथा वडा अध्यक्ष ज्युहरु नौ वटै वडा कार्यालय उपस्थित हुने सम्बन्धमा l

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा l

दस्तावेज: