FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८-७९ आय व्ययको चौमासिक शीर्षकगत

७९/८० 07/19/2022 - 07:28 PDF icon आ.व. २०७८-७९ आय व्ययको चौमासिक शीर्षकगत.pdf

आ.व. २०७८-७९ आन्तरिक राजस्वको संक्षिप्त विवरण

७९/८० 07/19/2022 - 07:14 PDF icon आ.व. २०७८-७९ आन्तरिक राजस्वको संक्षिप्त विवरण.pdf

आ.व.२०७८-७९ खर्चको फाटवारी

७९/८० 07/19/2022 - 07:13 PDF icon आ.व.२०७८-७९ खर्चको फाटवारी.pdf

क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च आ.व. २०७८/७९

७९/८० 07/19/2022 - 07:02 PDF icon क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च २०७९-८०.pdf

कुशे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९

७९/८० 07/15/2022 - 14:06 PDF icon कुशे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९.pdf

आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम

७९/८० 07/15/2022 - 14:03 PDF icon आ.व. २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट

७९/८० 07/15/2022 - 14:00 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७९-८० को बजेट.pdf

२०७८ फाल्गुन सम्मको राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको फाँटवारी र खर्चको फाँटवारीको विवरण l

७८/७९ 03/16/2022 - 10:55 PDF icon file.pdf

खर्च शिर्षक अनुसार बजेट र खर्चकाे अार्थिक विवरण

७८/७९ 02/08/2022 - 16:54 PDF icon खर्च शिर्षक अनुसार बजेटकाे खर्च विवरण.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७८।०७९

७८/७९ 07/24/2021 - 16:21 PDF icon आर्थिक वर्ष 2078-079 को नीति तथा कार्यक्रम (कुशे गाउँपालिका) - Copy.pdf

Pages