FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वास्थ क्षेत्रको अनुगमन, मुल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 09/08/2022 - 12:09 PDF icon MES guideline_kushe_Jajarkot.pdf
कुशे गाउँ पालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति २०७७ ७७/७८ 09/06/2022 - 16:10 PDF icon KP_Jajarkot_KusheRM_Health policy_Pdf.pdf
कुशे गाँउपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७७ ७७/७८ 09/06/2022 - 16:07 PDF icon KP_Jajarkot_KusheRM_HealthAct_Pdf.pdf
सामुदायिक संस्था परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/05/2022 - 12:39 PDF icon सामुदायिक संस्था परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुबिधा सम्वन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/05/2022 - 12:38 PDF icon पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुबिधा सम्वन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 05/05/2022 - 12:37 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने ऐन २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धित कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/05/2022 - 12:35 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धित कार्यविधि २०७५.pdf
कुशे गाउँपालिका सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/05/2022 - 12:34 PDF icon कुशे गाउँपालिका सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०७५.pdf
कुशे राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/05/2022 - 12:33 PDF icon कुशे राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
कुशे गाउँपालिकाबाट कर तथा गैर राजस्व लगाउने र उठाउने ऐन २०७५ ७५/७६ 05/05/2022 - 12:32 PDF icon कुशे गाउँपालिकाबाट कर तथा गैर राजस्व लगाउने र उठाउने ऐन २०७५.pdf

Pages