FAQs Complain Problems

समाचार

८०/८१

रोजगार रणनीती तर्जुमाका लागि सार्वजनिक सुझाव माग सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा अ.न.मी.को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

का.स.को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।।