FAQs Complain Problems

समाचार

७८/७९

आ.व. २०७८/०७९ को सम्पति विवरण भर्ने सम्बन्धमा l सम्पूर्ण कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि सबै

कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम सम्बन्धमा

श्री कुशे गाउँपालिकामा दर्ता सबै सहकारी संस्थाहरु, श्री डिभिजन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भई आएका सबै सहकारी संस्थाहरु l

आ.व. २०७८/७९ को खाताबन्दी सम्बन्धमा l