FAQs Complain Problems

समाचार

कुशे गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या कति होला ?

कुशे गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या (२०७८ को जनगणना अनुसार) : २३०५८

पुरुषको जनसंख्या : ११५०३

महिलाको जनसंख्या : ११५५५

कुल घर परिवार संख्या : ४४०१

श्रोत : राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट