FAQs Complain Problems

समाचार

मृत्यु दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा तिन दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष, वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यलय
सेवा शुल्क: 
१. ३५दिन भित्र निःशुल्क २. म्याद नाघि आएमा रु १००।–
आवश्यक कागजातहरु: 
  1.    निवेदन पत्र
  2. मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता
  3.    मृतकसंग सम्बन्ध जोडिने प्रमाण पत्र
  4. अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
  5.    मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र

सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा समेत स्थानीय सर्जमिन पत्र