FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ मा तोकिए बमोजिम
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पञ्जिकाधिकारी/वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धीत वडा कार्यालय / गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
अार्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१. उमेर पुग्ने वा पुगेको निवेदन
२. नागरिकताको प्रतिलिपी
३. पासपाेर्ट साइजको २ प्रति फोटाे