FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

बाल संरक्षण अधिकारीको पाठ्यक्रम

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना ( प्रभाव दैनिक पत्रिकामा)

दस्तावेज: 

बाल संरक्षण अधिकारीको प्रारम्भीक योग्यताक्रको सुची र परिक्षा संन्चालन वारे

दस्तावेज: 

RCIW कार्यक्रम अन्तर्गत सव-इन्जीनियर पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सुचना

दस्तावेज: