FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नविकरण तथा बैंक खाता रूजु गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

दस्तावेज: 

श्री सम्पूर्ण विधालयहरु कुशे गाउँपालिका जाजरकोट l बिषय: निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने बारे l

विवरण पठाई दिने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

श्री वडा सचिव तथा वडा अध्यक्ष ज्युहरु नौ वटै वडा कार्यालय उपस्थित हुने सम्बन्धमा l