FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।

कुशे गाउँपालिकामा रहेका सहकारीहरु तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार रणनीती तर्जुमाका लागि सार्वजनिक सुझाव माग सम्बन्धी सूचना ।