FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धमा सिलबन्दी दरभाउपत्र आवानको ७ दिने सुचना

दस्तावेज: 

क्याटलग सपिङ विधिबाट मेसीनरी सामानहरु खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना: प्रभाव दैनिक

क्याटलग सपिङ विधिबाट खरिद गर्ने मेसीनरी सामानहरुको Technical Specification

क्याटलग सपिङ विधिबाट मेसीनरी सामानहरु खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना